SEGÍTSÉG COVID IDEJÉN

TIPPEK COVID IDEJÉRE SZÜLŐKNEK

 

KIKHEZ FORDULHATUNK? – HELYI SEGÍTŐ SZERVEZETEK

 

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

3530 Miskolc, Arany János utca 37.

Tel: 46/562-276

Az integrált intézmény a következő szolgáltatásokat nyújtja: bölcsődei ellátás, család- és gyermekjóléti szolgáltatás, családok és gyermekek átmeneti otthona, gyermekjóléti speciális szolgáltatások (utcai szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, készenléti szolgálat, óvodai- és iskolai szociális segítés), pszichiátriai betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, házi segítségnyújtás, idősek klubja, idősek gondozóháza, idősek otthona, szociális étkeztetés és támogató szolgálat.

 

MESZEGYI Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A szolgálat célja a szociális és/vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás biztosítása. Céljuk továbbá a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermekek családjából történő kiemelésének a megelőzése.

További szolgáltatásokról bővebben:

Honlap: http://www.meszegyi.hu/csaladsegites-es-gyermekjoleti-szolgaltatas/

Elérhetőségek:

Honlap: http://www.meszegyi.hu/elerhetosegek-2/

 

Miskolci Áldozatsegítő Központ

A bűncselekmény vagy szabálysértés áldozatává vált, krízishelyzetbe került személyek testi vagy lelki sérülés, érzelmi megrázkódtatás, vagyoni kár folytán megváltozott élethelyzetük helyreállításához kaphatnak egyénre szabott, ingyenes támogató segítséget.

3530 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u.18.

Tel: 46/303-070

Áldozatsegítő vonal: 80/225-225

E-mail: askmiskolc@im.gov.hu

Honlap: http://aldozatsegitokozpont.im.gov.hu/drupal/index.php/

 

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ, Miskolc

Regionális Krízisambulancia

A kapcsolati erőszak áldozatai és érintettjei, valamint a velük kapcsolatba kerülő szakemberek számára szolgáltatnak online eszközökkel vagy telefonon (telefonos elérés esetén az ingyenes visszahívás lehetőségét biztosítják):

Tel: 30/309-1552

E-mail: miskolc.krizisambulancia@segelyszervezet.hu

 

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ, Miskolc

Családok Átmeneti Otthona

Az otthonban anyagi okokból vagy párkapcsolati erőszak miatt lakhatásukat vesztett családoknak nyújtanak menedéket annak érdekében, hogy a család egysége megmaradjon. Az ország egész területéről fogadják a kiskorú gyermekeket nevelő szülőket.

3524 Miskolc, Leszih Andor u. 4.

Tel: 46/433-782

E-mail: miskolc.csao@segelyszervezet.hu

Honlap: https://www.segelyszervezet.hu/hu/intezmeny/szocialis-es-fejleszto-kozpont-miskolc

 

Kismamaház

A családok átmeneti otthona segítséget kíván nyújtani mindazon várandós és gyermekes anyáknak, akik átmeneti szociális problémák, családi konfliktusaik, esetleges bántalmazásuk, illetve megváltozott családi állapotuk (válás, haláleset stb.) miatt veszélyeztetetté, átmenetileg hajléktalanná váltak.

3532 Miskolc, Maros u7.

Tel: 46/400-969

E-mail: reformatus@kismamahaz.hu; refkismamahaz@gmail.com

Honlap: http://kismamahaz.hu/

 

Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona    

A Családok Átmeneti Otthonában nyújtott segítség célja, hogy az ideiglenesen lakhatási gondokkal küzdő családok számára lehetőséget biztosítson a család egységének megtartására, önálló életvitelük erősítésében vagy annak visszaállításában.

A Gyermekek Átmeneti Otthonában nyújtott segítség célja, hogy speciális segítséget nyújtson a szociálisan, mentálisan teljesítőképességük határára sodródott szülőknek, gyermekeknek problémáik időben történő felismerésében, kezelésében. A gyermek átmeneti kiemelésével, családi krízismenedzseléssel szerepet tud vállalni a családi integráció megőrzésében, a veszélyeztetett gyermek pályára állásában.

3515 Miskolc, Egyetem u. 1. szám

Tel: 46/360-434

E-mail: csao@meszegyi.hu; gyao@meszegyi.hu

 

Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet

8 területi irodában fogadják a rászorulókat. Lehetőségeikhez mérten, természetbeni adományokkal tudják segíteni a rosszabb körülmények között élőket, ezeket szervezett akciókon, vagy krízishelyzet esetén egyéni segélyezési formában juttatják el a rászorulókhoz.

A véradások szigorú intézkedések mellet továbbra is zajlanak.

3531 Miskolc, Győri kapu 123.

Tel: 46/509-431

E-mail: borsodabaujzemplenmegye@voroskereszt.hu

Hétköznap 8-16 óráig várják a megkereséseket elsősorban telefonon és e-mailben.

További elérhetőségek:

Honlap: http://voroskeresztbaz.hu/elerhetosegunk

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-Magyarországi Regionális Központ

A régióban élő rászorulókat, adománykérőket segítik szociális segítségnyújtáson, valamint különböző intézményi ellátásokon keresztül.

3535 Miskolc, Köln utca 2.

E-mail: miskolc@maltai.hu

Honlap: https://maltai.hu/tevekenyseg/intezmeny/290

 

Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány

Az alapítvány adománygyűjtéseket, szociális akciókat szervez, adománygyűjtőpontokat működtet, hogy a beérkező adományokból gyors segítséget nyújthasson a mindennapokban. Emellett számos, az öngondoskodást, fejlődést segítő szociális programot működtet.

Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány Központi Irodája

1146 Budapest, Hungária krt. 200

Tel: 1/273-0449

E-mail:  mrsz@jobbadni.hu

 

KIKHEZ FORDULHATUNK? – A MEGYÉBEN MŰKÖDŐ SZERVEZETEK

 

MRSZA Ózdi Irodája

3600 Ózd, Pázmány út 3.

Tel: 30/4615367

Honlap: https://jobbadni.hu/

 

Miskolci Egyházmegyei Karitász

A Katolikus Karitász egyházi jogi személyiségű közcélú humanitárius szervezet, amely korra, nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül segíti a rászorulókat szociális, egészségügyi intézmények fenntartása és különböző segélyprogramok, akciók útján.

3526 Miskolc, Szeles utca 59.

Tel: 47/362-982

E-mail: karitasz@mi.gorogkatolikus.hu

Honlap: https://karitasz.hu/

 

KIKHEZ FORDULHATUNK? – SEGÉLYVONALAK

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

A koronavírussal kapcsolatos egészségügyi kérdésekben nyújtanak tájékoztatást a lakosság számára a hét minden napján 24 órában.

Ingyenes (zöld) számaik: 80/277-455 és 80/277-456

Honlap: https://www.nnk.gov.hu/

 

Szimbiózis Alapítvány

A koronavírus járvány ideje alatt a Miskolcon és vonzáskörzetében élő fogyatékos személyek és közvetlen családtagjaik részére elérhető infóvonaluk.

Tel: 30/647 37 83

Szolgáltatások:

  • információnyújtás, tanácsadás
  • segítségnyújtás szolgáltatások elérésében (gyógyszerkiváltás, bevásárlás, ügyintézés)
  • szolgáltatási igény (szállítás, étkeztetés, ápolási-gondozási feladatok) továbbítása a szociális szolgáltatók felé

Honlap: https://szimbiozis.net/

 

EMMA Vonal

2020.03.23-tól minden munkanapon 10-12 és 21-23 óra között hívható segélyvonal anyáknak szülés előtt, szülés után.

Tel: 70/622-3346

E-mail: emmavonal@emmaegyesulet.hu

Honlap: https://emmavonal.hu/

Facebook: https://www.facebook.com/emmavonal/

 

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT)

Segítséget nyújt a kapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás, a prostitúció- és emberkereskedelem áldozatainak.

Tel: 80/205-520 (Ingyenesen hívható 24 órában, minden nap)

E-mail: okit@csbo.hu

Honlap: http://bantalmazas.hu/

 

Nem Adom Fel Alapítvány

A Léleköntő Program szakemberei és önkéntesei autizmussal, ADHD-vel élő gyermekek szüleinek nyújtanak segítséget minden hétköznap az alábbi linken lévő elérhetőségeken:

Honlap: https://nemadomfel.hu/szolgalat-szuloknek/

 

KIKHEZ FORDULHATUNK? – EGYHÁZAK

 

Miskolci Egyházmegye Püspöki Hivatala (görögkatolikus)

3526 Miskolc, Szeles u. 59.

Postacím: 3503 Miskolc Pf. 111

Tel: 46/500-260; 30/503-4348

Fax: 46/500-263

E-mail: hivatal@mi.gorogkatolikus.hu

Honlap: https://www.migorkat.hu/

 

Egri Főegyházmegye Érseki Hivatala

3300 Eger, Széchenyi u. 1.

Tel: 36/517-589

E-mail: eger@egyhazmegye.hu

http://www.eger.egyhazmegye.hu/

 

Tiszáninneni Református Egyházkerület (Püspöki Hivatal)

3525 Miskolc, Kossuth Lajos utca 17.

Postacím: 3525 Miskolc, Kossuth Lajos u. 17. PF.155.

Tel: 46/563-563, 30/686-3658

E-mail: phivatal@tirek.hu

Honlap: http://www.tirek.hu/

 

Miskolci Evangélikus Egyházközség

3530 Miskolc, Hunyadi u.8.

Tel: 46/505-726, 46/505-727

E-mail: luther@upcmail.hu

Honlap: https://miskolc.lutheran.hu/

További részletes helyi információk Miskolc város honlapján:

https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/varosinformacio/hitelet

 

X